Gerhard Kwak, redacteur van vakblad Vers-inspiratie, is begonnen met het schrijven van ‘De Slachtvisite’, een boek over huisslachting. Gerhard wil niet dat de kennis over het slachten verloren gaat. Met ‘De Slachtvisite’ kan hij alles vastleggen wat er te vinden is over de huisslacht. Om het boek zo compleet mogelijk te maken, heeft Gerhard hulp nodig van slagers die over huisslachten mee kunnen praten.

Het boek bestaat uit 7 hoofdstukken, en de informatie wordt ondersteund door enorm veel foto’s van vroeger. 

Gerhard wil graag meer informatie over slachttechnieken, worstmakers aspecten op de boerderij, streektaal en gekke en interessante gebruiken (zoals voetballen met een varkensblaas). Alle informatie omtrent huisslacht is welkom, er mag natuurlijk niets vergeten worden. 

Contactgegevens

Heb jij ervaring met huisslacht en wil je Gerhard graag helpen met dit interessante boek? Neem dan contact op: g.kwak@kpnmail.nl. Elke slager die aan het boek heeft meegeholpen wordt uiteraard genoemd bij ‘geraadpleegde bronnen’.

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 19 February 2019

Copyright 2019 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl