De consument vindt dat we de komende jaren meer aandacht aan duurzame en gezonde voedsel moeten besteden. Dit blijkt uit de resultaten van het Duurzaamheidkompas ‘Gezond en Duurzaam Voedsel’ dat Schuttelaar & Partners samen met SAMR (SmartAgentMarketResponse) heeft uitgevoerd. Volgens 70% van de consumenten is om dit te realiseren een duidelijke rol weggelegd voor de overheid. 85% is neutraal tot positief (45%) over het idee een Minister van Voedsel te installeren. De consument verwacht dat deze Minister gezond en duurzaam voedsel goedkoper maakt, goedkoper dan ongezond voedsel. Daarnaast hoopt men dat de Minister orde schept in de tegenstrijdige informatie over voedsel. Een ander gewenst agendapunt is het bevorderen van duurzame productie. Er wordt ook verwacht dat bedrijven en maatschappelijke organisaties een steentje bijdragen en gezondere en meer duurzame voeding gaan produceren.

62% van de respondenten is geïnteresseerd in voeding en zijn hier persoonlijk mee bezig. Daarnaast geeft 74% aan dat gezond voedsel goedkoper moet worden vergeleken met de huidige prijs. Het is voornamelijk gewenst dat gezond voedsel goedkoper is dan ongezond voedsel. Hierdoor kiest men sneller voor gezond voedsel. Consumenten weten vaak niet wat gezond voedsel is, dit komt door de informatie waarop voedsel beoordeeld kan worden vaak onvoldoende is. Deelnemers van het onderzoek vinden dat de overheid hier meer aandacht aan moet besteden. De helft van de respondenten geeft zelfs aan dat zij willen dat de overheid zelf aangeeft wat gezond en duurzaam voedsel precies is.

De positieve reacties op een Minister van Voedsel focussen zich op het maatschappelijke belang van gezond voedsel, beter toezicht op voedsel en een integrale aanpak die juist één Minister van Voedsel kan voeren, in plaats van de huidige gespreide taakverdeling bij de ministers van EZ, BuZa, VWS en I&M. De respondenten die negatief (15%) denken over een Minister van Voedsel maken zich zorgen om de grote hoeveelheid bestaande ministerposten. Zij geven ook aan dat het de verantwoordelijkheid van mensen zelf is om gezond te eten. 

Het gehele onderzoek is te vinden op www.duurzaamheidkompas.nl

 

Foto: ©Mikko Lemola/Shutterstock.com

- Publicatiedatum: 24 January 2017

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl