In 2019 is door consumenten in Nederland 18% meer aan duurzaam voedsel met een keurmerk uitgegeven. Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ verzesvoudigde de supermarktomzet, aldus de 10e editie van ‘Monitor Duurzaam Voedsel 2019’.

De monitor Duurzaam Voedsel (online op www.agrimatie.nl) geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland in het afgelopen jaar en wordt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door Wageningen Economic Research uitgevoerd. 

Duurzaam voedsel wordt in de monitor gedefinieerd als  ‘voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is’. De gegevens zijn gebaseerd op de omzet van producten die zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk met onafhankelijke controle in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken in duurzame voeding. Uit de monitor blijkt dat de vraag naar en het aanbod van duurzaam voedsel in 2019 zijn toegenomen. 

Duurzame producten zijn voor consumenten herkenbaar door een keurmerk. Het ‘Beter Leven’-keurmerk is met 2,8 miljard euro het meest verkocht. Gevolgd door de keurmerken ‘Biologisch’ (1,6 miljard euro) en ‘UTZ Certified’ (1,5 miljard euro). Het keurmerk ‘On The Way to PlanetProof’ is recent geïntroduceerd bij veel nieuwe producten zoals zuivel, aardappelen, groenten en fruit en eieren. Gevolg van toevoeging van deze nieuwe producten is een zes keer zo’n hoge omzet in 2019 dan in 2018, van 87 naar 617 miljoen euro.

De totale consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland bedroegen €7,7 miljard, een toename van 18% ten opzichte van 2018. Deze stijging komt gedeeltelijk, maar niet volledig, door de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Het marktaandeel van bestedingen aan duurzaam voedsel in de totale bestedingen aan voedsel is namelijk toegenomen van 12% in 2018 naar 14% in 2019.

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil bij de cijfers wel benadrukken dat producten met een duurzaamheidskeurmerk niet per se geheel duurzaam zijn. “Zo maken keurmerkorganisaties een afweging tussen lagere duurzaamheidseisen waar veel producenten aan kunnen voldoen, of hele hoge duurzaamheidseisen waar een kleiner deel van de producenten aan kan voldoen”, legt ze uit. “Daarnaast blijft het garanderen en controleren van de nakoming van de regels onder producenten een uitdaging voor veel keurmerkorganisaties.”

www.agrimatie.nl

Beeld: ©eldar nurkovic/Shutterstock

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 7 December 2020

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl