Afgelopen zomer was ik uitgenodigd bij vertegenwoordigers van het GroentenFruit huis en CBL. Mijn verhaal was helaas niet alleen maar positief. Een blik op de langere termijnontwikkeling van verse groenten en fruit liet een negatief beeld zien. 

De consumptie van groenten en fruit per huishouden, staat de laatste tien jaar onder druk. Een gemiddeld huishouden is sinds 2008 bijna 10% minder AGF gaan kopen. Grotendeels komt dit voor rekening van de speciaalzaken. Consumenten gaan minder vaak naar de speciaalzaak of markt, deels doordat het aantal specialisten sterk is afgenomen. De supermarkten zijn slechts beperkt in staat geweest die daling te compenseren.

Er was ook goed nieuws: het afgelopen jaar laat een herstel zien! De totale afzet is gestegen. Eigenlijk ook wel logisch; als je de nieuwsberichten er op naslaat, valt op dat het vaak over gezondheid gaat. Dagelijks komen er berichten voorbij, uit allerlei bronnen, waarin aandacht is voor de gezonde eigenschappen van groenten en fruit. Ook de campagne van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) zal zeker gaan bijdragen aan een opmars. 

Maar ondanks het feit dat zowel volume als omzet in 2016  een toename laten zien, is er reden voor zorg. We zien namelijk grote verschillen tussen de diverse kopersgroepen. Meer dan de helft van de consumenten koopt slechts één keer per week groenten en fruit. Zij compenseren dat niet door per bezoek meer te kopen dan anderen. De sector zal manieren moeten verzinnen om die lichte kopers weer tot meer aankopen te verleiden. 

Wat we ook zien, is dat met name de lagere sociale klassen zich nog onvoldoende bewust zijn van het belang van gezond eten. Ook daar ligt de komende jaren voor iedereen in de sector een mooie en belangrijke uitdaging. 

 

Foto: ©Goran Bogicevic/shutterstock.com

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 20 February 2017

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl