Om het herstel van onze oceanen daadwerkelijk te realiseren is langjarig financieel commitment en internationale samenwerking nodig: tussen overheden, burgers en commerciële bedrijven. Willen we herstel van de oceanen een kans geven, dan moeten deze partijen de komende decennia samenwerken op drie doelstellingen: en vervuiling terugdringen.

Hidde van Kersen, MSC programmadirecteur Benelux: “Ondanks recente verbeteringen, wordt wereldwijd nog altijd 1/3 van alle visbestanden overbevist. MSC strijdt tegen overbevissing door vissers en consumenten te stimuleren om te kiezen voor duurzame visserij. Op dit moment is 15% van alle wild gevangen vis afkomstig uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij. Naast het commitment van overheden en bedrijven, is de inzet van consumenten van groot belang om onze doelstellingen te bereiken.”

Uit recent internationaal marktonderzoek door GlobeScan onder ruim 20.000 consumenten uit 23 landen, bleek dat 58% van de ondervraagden hun koopgedrag al hebben aangepast om vis, schaaldieren en zeevruchten te beschermen. In Nederland geldt dat voor 52% van de ondervraagden. 

73% van de Nederlanders zegt bereid te zijn verdere actie te ondernemen om duurzame visserij te stimuleren. Zo wil 30% van merk veranderen, 14% overstappen naar het eten van andere soorten en 12% hun producten ergens anders kopen.

www.msc.org

Beeld: ©Tosa/shutterstock.com

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 26 June 2020

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl