Zomaar stellen dat men minder vlees moet eten is wel heel kort door de bocht, aldus het Planbureau voor de leefomgeving. De PBL-studie Voedselconsumptie veranderen onderscheidt drie aangrijpingspunten om eetpatronen te veranderen: duurzamer en meer plantaardig eten, minder voedsel verspillen en producten kopen die duurzamer zijn geproduceerd. Het Rijk heeft doelen gesteld om een meer plantaardig eetpatroon te stimuleren en voedselverspilling te verminderen. In de praktijk blijkt dit moeilijk realiseerbaar omdat er sprake is van ingesleten gedragsroutines en eetpatronen die niet makkelijk te veranderen zijn.  

In de PBL-studie  zijn zeven bouwstenen voor beleid uitgewerkt die duurzamere en gezondere voedselroutines kunnen bevorderen. Uitgangspunt is dat de consument het niet alleen kan. Alleen in samenwerking met ketenpartijen zoals supermarkten, horeca en voedingsmiddelenproducenten, influencers en overheden is de consument in staat om zijn eetpatroon stap voor stap te veranderen.

Bouwstenen voor beleid voor duurzamere en gezondere eetpatronen
Op basis van een praktijkenbenadering die consumptie beschouwt als sociaal-culturele routines, onderscheidt het PBL zeven bouwstenen:

1. Maak partijen die voedselroutines mee vormgeven medeverantwoordelijk voor de verduurzaming ervan.
2. Stuur op gelijktijdige verandering in verschillende elementen om de routine te doorbreken en te verduurzamen.
3. Leer via trial and error om bijsturing mogelijk te maken en betrek consumenten actief bij de experimenten.
4. Vertaal beleidsdoelen naar maatregelen die aansluiten op wat mensen in hun dagelijkse routines doen en betekenisvol vinden.
5. Haak aan bij levensgebeurtenissen (zoals een kind krijgen en verhuizen) waarbij consumenten hun routines heroverwegen.
6. Haak aan bij en monitor bestaande veranderingsprocessen die verduurzaming van routines in de hand (kunnen) werken.
7. Voer consistent beleid om te voorkomen dat beleidsinspanningen op verschillende niveaus en terreinen elkaar tegenwerken.

Klik hier om de studie te downloaden

www.pbl.nl

- Publicatiedatum: 28 July 2020

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl