Smaak, versheid en prijs zijn de belangrijkste aankoopfactoren voor voedingsmiddelen, bijkt uit een onderzoek voor het ministerie van VWS. Er werd onderzoek gedaan naar het gebruik en de waardering van informatie (etiketten) op voedingsmiddelen.

Zo bleek dat voor vrijwel alle consumenten smaak, versheid en prijs de belangrijkste factoren zijn in het aankoopproces. Extra informatie op de verpakking speelt in mindere mate een rol bij het kopen van voedingsmiddelen. Voor een kwart of minder consumenten spelen informatiebronnen als nieuwsberichten, reclames, vrienden of familie of de verpakking een sterke rol bij de aankoopkeuze. Deze consumenten baseren zich het vaakst op informatie op verpakkingen of op informatie van vrienden of kennissen.

Rol verpakking

Het grootste deel van de consumenten kijkt regelmatig op de verpakking. Zowel de voor- en de achterkant van de verpakking. Voor de inhoud en houdbaarheid zijn dan van belang. Consumenten kijken minder naar de afbeelding, keurmerken, claims over voedingswaarden en gezondheidseffecten.
Daarnaast heeft een derde tot de helft van de consumenten geen uitgesproken mening over de kwaliteit van de informatie op verpakkingen. Ongeveer de helft van de consumenten heeft voorbeelden van producten waarvan de informatie op de verpakking geen goed beeld geeft.

Verder oordelen consumenten overwegend positief over de informatie op verpakkingen; bijna de helft vindt de informatie informatief, begrijpelijk en duidelijk. Ongeveer een kwart vindt de informatie misleidend. Een zelfde deel vindt dat de verpakking nooit of soms een goed beeld geeft.

Bron: Vlees.nl

- Publicatiedatum: 20 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl