In 2016 is de oppervlakte van de grond die wordt gebruikt voor biologische landbouw gegroeid naar 52.000 hectare. Vergeleken met 2015 is dit een stijging van ruim 3 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Biologische landbouwgrond is gestegen met bijna 10 procent sinds 2011. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal biologische landbouwbedrijven met 2 procent naar 1.400 bedrijven.

Biologisch gehouden dieren

Ook het aantal biologische kippen en koeien groeide. Ten opzichte met 2011 zijn er 65 procent méér bio kippen, in totaal ruim 3 miljoen. Van het totaal aantal kippen in Nederland is dit 3 procent. De bio koeien groeide met 54 procent naar 70.000 koeien, dat is 2 procent van het totaal aantal koeien in Nederland. Biologische geiten groeide met 43 procent, en biologische varkens met 27 procent. Bijzonder is echter dat de biologische schapen sinds 2011 met 35 procent afnam. 

Naast biologische kippen en runderen, groeide het aantal niet-biologische kippen en runderen ook in aantal, maar minder hard dan de biologische; namelijk met 8 en 9 procent in de afgelopen vijf jaar.

Biologische melk in trek

Vooral de groei van biologische runderen is opvallend. De laatste paar jaar liet deze veestapel een enorme stijging zien. Mogelijk heeft dit te maken met nieuwe regelgeving, en geld. Sinds het melkquotum in 2015 werd afgeschaft en boeren zoveel mochten produceren als zij maar wilden, daalde de melkprijs hard.

 

Bron: NRC Next
Foto: @iStock.com/ronterburg

- Publicatiedatum: 23 January 2017

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl