De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen en vormen het netwerk MeatNL om marktgestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en stimuleren. De activiteiten van MeatNL zijn gericht op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan. 

Zo wordt gewerkt aan  een methode voor duurzaamheidsborging voor horeca en slagerijen, wordt onderzocht hoe dierenwelzijn en milieu-aspecten geïntegreerd kunnen worden in duurzaamheidssystemen, en wordt verkend  wat de mogelijkheden zijn voor import of export van duurzamer vlees. Special aandacht wordt besteed aan het tot waarde brengen van alle delen van duurzamer gehouden dieren (vierkantsverwaarding), door pilots te starten met bedrijven uit de gehele keten. Betere vierkantsverwaarding van duurzamer vlees is in het belang van alle ketenschakels omdat de investeringen in duurzaamheid dan over een groter deel van het dier kunnen worden terugverdiend. 

De Nederlandse vleesketens staan voor grote uitdagingen op het gebied van concurrentiekracht, verduurzaming en maatschappelijke waardering. Tegelijkertijd is de sector meer dan ooit in beweging en zien we talloze verduurzamingsinitiatieven. Nederland is internationaal gezien voorloper in verduurzaming van agrifoodketens én aan de man brengen ervan. Mede dankzij een unieke samenwerking tussen overheid, NGO’s en bedrijven, ook wel genoemd ‘The Dutch approach’.

Met actieve ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, willen de initiatiefnemers van MeatNL deze beweging kracht bij zetten. In het netwerk MeatNL worden activiteiten opgezet voor en met ondernemers en hun stakeholders, die aan de slag willen met de vermarkting van vlees met een plus voor mens, dier en milieu. 

Maurits Steverink is binnen het netwerk aangesteld als ketenmanager, die  ondernemers en overige stakeholders praktisch advies geeft, en vraag en aanbod aan elkaar verbindt. Ondernemers uit de gehele keten die aan de slag willen met verduurzaming van vlees en hierbij tegen barrières aanlopen, kunnen contact opnemen met Maurits via maurits@truefood.nl.  

Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Meer informatie: www.DuurzamerEten.nl

Over de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij 

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de Centrale Organisatie Vlees (COV), De Dierenbescherming, Stichting Natuur en Milieu, Nederlandse Vereniging Diervoederproducenten (Nevedi), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Rabobank Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Groen Kennisnet. Partij dragen samen actief bij aan de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij.  Meer informatie: www.uitvoeringsagendaduurzameveehouderij.nl

- Publicatiedatum: 25 October 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl