In Nederland zijn twee belangrijke richtingen in het rituele slachten aanwezig. Allereerst het Halal slachten dat bij moslims onderdeel is van het voedsel dat ze in hun dagelijkse leven gebruiken. Daarnaast kennen we het Koosjere slachten dat voor onze Joodse medeburgers van belang is wanneer zij willen leven volgens de'Kasjroet' de joodse spijswetten.  'Vers-inspiratie' geeft op deze pagina een korte uitleg en verwijst via de linksnaar meer informatie over dit onderwerp. 
 

Halal slachten

De moslims in Nederland wensen vlees dat geslacht is volgens de islamitische wetten. Zij nuttigen alleen vlees dat 'halal-correct' (rein) is. 'Haram' (onrein) vlees is niet toegestaan. Gezegd moet worden dat beide begrippen een bredere strekking hebben dan alleen bij vlees. Ze staan voor alles wat vanuit de Koran als goed of slecht wordt gezien. De meeste lammeren en schapen worden aan het einde van de ramadan geslacht. Dat gebeurt onder toezicht van een keurmeester. De moslimvoedingsleer heeft duidelijke voorschriften en richtlijnen en de spijswetten zijn gebaseerd op de Koran (het heilige boek van de moslims), de Soenna (de traditie en de levensloop van de Heilige profeet Mohammed) en de Islamitische rechtspraak. Halal eten is een verplichting voor iedere Moslim en de ouders worden geacht hun kinderen daarin voor te gaan en op te voeden. Halal eten heeft zeker niet alleen betrekking op varkensvlees hoewel dat vlees per definitie onrein is. Halal geldt voor al het vee dat ritueel geslacht moet worden. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
• Het dier moet gezond zijn en rein van oorsprong. 
• Het dier moet humaan behandeld worden en moet levend worden aangeboden. 
• Het dier mag geen verdoving. ( Er zijn islamgeleerden die uitzonderingen toestaan) 
• De naam Allah (schepper van heelal en leven) moet voor het slachten genoemd worden. 
• Het dier moet door een enkele snede in de hals geslacht worden door een moslimslachter. 
• Het dier moet totaal uitbloeden alvorens verder te gaan met het slachten. 

Er zijn verschillende organisaties die zich met het keuren van halal vlees- en vleesproducten bezig houden. Deze producten zijn onder andere te herkennen aan de keurmerken. Halal tayyib,gevoerd door de Stichting Halal Voeding en Voedsel. De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen keuringsdienst. Het beleid van deze stichting staat onder toezicht van de Majlis Al Ifta die is samengesteld uit schriftgeleerden van de vier rechtsscholen in de islam. Het Halal-correct label is het keurmerk van de Halal Service Benelux (HSB) die onder toezicht staat van de vereniging van imams in Nederland. 

Koosjer of kosjer slachten

Religieuze joden gebruiken voedsel dat voldoet aan de spijswetten van de 'kasjroet'. Voedsel dat daaraan niet voldoet wordt 'trefah' genoemd. In grote lijnen komt het er op neer dat slachtdieren met hoeven die geheel gekloofd (gespleten) zijn en dat herkauwt gegeten mogen worden. Vanuit slagers-standpunt wil dat zeggen dat rund, schaap, geit en bijvoorbeeld hert gegeten mogen worden 

Naast deze regels zijn er ook regels met betrekking tot het slachten. De dieren moeten namelijk op rituele wijze geslacht worden. De zogenaamde 'sjechita'. Hierbij moeten de messen vlijmscherp en kaarsrecht zijn zodat het dier onmiddelijk gedood wordt. Al het bloed van het slachtdier moet afvloeien want volgens de joodse spijswetten is het consumeren van bloed strikt verboden. Om dat te bevorderen kan het vlees zelfs stevig gezouten worden. Vlees van levende dieren mag niet gegeten worden Het geslachte vlees mag pas na een uur ( Nederland) gegeten worden. In andere landen pas na 3 of 6 uur. 

Voor kosjer vlees is een rabbinale verklaring van kasjroet nodig de zogenaamde kosjerheidscertificering. Alle winkels die het vlees verkopen moeten een 'te'oedat hechsjer' (kosjerheidscertificaat) hebben dat prominent in de winkel aanwezig moet zijn. In Nederland wordt dit certificaat door het Opperrabbinaat voor Nederland verstrekt.

 

- Publicatiedatum: 23 April 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl