Kent u ze? De zogeheten ‘empty-nesters’, ofwel de 55-plussers zonder thuiswonende kinderen? Het is een belangrijke doelgroep, met veel tijd en veel geld te besteden. Toch wordt deze doelgroep door markteers vaak over het hoofd gezien. 

De shopper van twintig tot veertig jaar vormt (ook in de levensmiddelensector) nog steeds een belangrijke doelgroep. Dat is te begrijpen; zij maken immers keuzes die ze vervolgens jarenlang blijven volhouden. Wat veel partijen echter vergeten, is dat de meeste potentie zit bij de ouderen. 

Op dit moment bestaat 44% van de huishoudens uit 55-plussers. Dat zijn maar liefst 3,4 miljoen huishoudens! De verwachting is dat dit aandeel in korte tijd zal doorstijgen naar 51%. Als we daarbij rekening houden met het feit dat het totaal aantal huishoudens in Nederland blijft stijgen, hebben we het nog steeds over maar liefst 4,2 miljoen huishoudens. 

Het huishouden van de 55-plusser heeft een hoger besteedbaar inkomen dan gemiddeld. We zien dat we bij GfK terug in het uitgavenpatroon: 55-plussers geven op jaarbasis bijna net zo veel geld uit aan de dagelijkse boodschappen als gezinnen met kinderen. Terwijl het aantal monden dat gevuld moet worden minder is! Een groot deel van deze groep is tegenwoordig actiever dan de oudere van vroeger. Ze wandelen en fietsen, genieten volop van het leven, houden van goed eten, zijn actief op internet en gesteld op zijn zelfstandigheid. 

In de cijfers van GfK komt verder naar voren dat de 55-plus huishoudens niet alleen trouwer zijn aan A-merken, maar ook trouwer aan aankoopkanalen. Zij zijn het die nog steeds graag ‘hun’ speciaalzaak bezoeken, op zoek naar mooie producten en een gezellig praatje. Waar van de jongeren op jaarbasis nog veertig procent boodschappen doet bij de speciaalzaak, is dat bij de oudere huishoudens meer dan zeventig procent. 
Al met al cijfers die er op duiden dat ‘de oudere’ (de gemiddelde 55-plusser wil natuurlijk helemaal niet zo genoemd worden) een heel belangrijke doelgroep is die de komende jaren veel kansen biedt. 

www.gfk.com

Foto: ©wavebreakmedia/Shutterstock.com

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 24 October 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl