Op 23 juni hebben de Britten gestemd vóór een vertrek uit de Europese Unie. Aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner is voor Nederland, is de verwachting dat een uiteindelijk vertrek uit de EU, ook consequenties gaat hebben voor Nederlandse bedrijven.

Voorlopig verandert er niets. Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds volwaardig lid van de Europese Unie totdat het proces van uittreding is afgerond. Het Verenigd Koninkrijk (VK) moet zelf via artikel 50 van het EU-verdrag de aanvraag indienen om uit de Unie te stappen. Vanaf de officiële aanvraag hebben beide partijen 2 jaar de tijd om een verdrag af te sluiten die de relaties tussen het VK en de EU moet regelen. Komen ze er binnen deze 2 jaar niet uit dan loopt het lidmaatschap van het VK automatisch af.

Nieuwe handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk

Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk officieel uit de EU is gestapt, is het niet meer onderhevig aan Europese wetgeving en geldt er geen vrij verkeer van goederen, diensten kapitaal en werknemers tussen Nederland (EU) en het VK. Het VK moet gaan onderhandelen met de EU over een nieuw soort relatie.  Tevens moeten er in de onderhandelingen afspraken gemaakt worden over een ‘boedelscheiding’ over zaken als eigendommen, rechten van Europese burgers in het VK, gebruik van databases met informatie over criminele netwerken en meer. 

Een aantal mogelijkheden voor het VK wat betreft de handelsrelaties:

Lid worden van de Europese Economische Ruimte (EEA), zoals Noorwegen en IJsland. De EEA biedt ruimte tot de interne markt, maar laat de vaststelling van het landbouw- en visserij beleid bij het VK. Het VK moet wel blijven bijdragen aan het EU budget. De kans dat het VK voor deze optie gaat kiezen is klein, omdat het VK wel aan alle Europese regels moet voldoen om gebruik te mogen maken van de Europese interne markt, zonder inspraak te hebben in het opstellen van deze regels.

Een vrijhandelsakkoord afsluiten (Free Trade Agreement) zoals Canada en Zwitserland momenteel hebben met de EU. Dit geeft beperkte toegang tot de Europese markt en houdt veel non-tarifaire belemmeringen in stand. Britse bedrijven die zaken willen doen in de EU moeten zich dan alsnog conformeren aan Europese regelgeving. Een soortgelijk akkoord zal de meeste (maar niet alle) tarieven verwijderen op producten die tussen de EU en het VK worden verhandeld. Er komt geen akkoord, waardoor de regels van de WTO (Wereld Handelsorganisatie) van toepassing zijn. Dit betekent dat er op producten die vanuit Nederland naar het VK worden geëxporteerd, een heffing van gemiddeld 5,5% gaat gelden.

Mogelijke gevolgen Brexit op handel

Als het VK buiten de EEA blijft, worden importen vanuit het VK duurder doordat producten onderwerp worden van douanetarieven.  De devaluatie van de pond ten opzichte van de Euro heeft tot gevolg dat Britse producten relatief goedkoper worden voor bedrijven en consumenten in de EU. De verwachting is dat de Brexit een negatieve invloed gaat hebben op de Britse economische groei, wat ook zijn weerslag heeft op de economische groei in de rest van de EU.  Het beste voor Nederland en de rest van de EU is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de status van de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. De overheid heeft inmiddels een website gelanceerd waar ondernemers met vragen terecht kunnen: www.hollanduktrade.com.

©Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 26 July 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl