De speciaalzaak staat al jaren onder druk. Jaar op jaar neemt het aantal klanten af. Maar er is sprake van een kentering; de afname vlakt af, de speciaalzaak leeft op.

Het is klip en klaar dat versspeciaalzaken het moeilijk hebben. Bij de slager bijvoorbeeld kocht in 2008 nog meer dan 37% van alle huishoudens weleens vlees of vleeswaren; in 2015 was dat aandeel gedaald naar 25%. Dat betekent dat in een periode van acht jaar maar liefst 12% van de Nederlandse gezinnen is vertrokken als klant van de slager; een daling van meer dan 800.000 klanten. Tel daar bij op dat een gemiddelde klant in 2008 11,5 keer per jaar de zaak bezocht tegen nu 10,6 keer, dan is de trend wel duidelijk. De cijfers gelden niet alleen voor slagers; groentewinkels en andere speciaalzaken hebben met eenzelfde tendens te maken. 

Waardoor wordt die daling veroorzaakt? Er zijn nogal wat factoren hierop van invloed. Uit cijfers van GfK komt naar voren dat bijvoorbeeld het klantenbestand van de speciaalzaken sterk vergrijsd is. Jongeren, en ook gezinnen met kinderen, kiezen vaker voor het gemak van de supermarkt; één locatie waar alle aankopen ineens worden gedaan. Bij de supermarkt bestaat 46,5% van de klanten uit oudere gezinnen zonder kinderen. Dat aandeel is bij de meeste speciaalzaken meer dan 60%. 

Toch lijkt er wel degelijk sprake te zijn van een kentering. De cijfers laten zien dat de daling de laatste jaren flink afvlakt, de branche bloeit weer op. Opvallend is dat met name jongeren de speciaalzaak weer lijken te ontdekken. Zij zijn bewust bezig met wat ze eten, willen keuze en variatie en vinden dat bij de speciaalzaak. Slimme ondernemers spelen daar op in; met een productaanbod en een winkelsfeer die jongeren aanspreekt, en door kwalitatief goede maaltijdalternatieven aan te bieden.

Zet de trend door? Welke kant gaat het op? Door de groei in online, is de verwachting dat supermarkten zich meer gaan focussen op de verscategorieën. Hoe speelt de versbranche in op dit veranderende landschap? Vanuit GfK zullen we die interessante ontwikkeling nauwgezet volgen. 

www.gfk.com

Bron: Vakblad Vers-inspiratie augustus 2016

- Publicatiedatum: 30 August 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl