SVO vakopleiding food is in 2016 flink veranderd. Niet alleen kreeg de opleider een nieuwe organisatiestructuur, ook de opleidingen zelf zijn tegen het licht gehouden. “Het was een pittige en leerzame periode,” aldus Karel de Leest, voorzitter van het College van Bestuur van SVO vakopleiding food. Wat is er veranderd voor de student en wat merkt de ondernemer daarvan? 

SVO vakopleiding food heeft afgelopen jaar ingrijpende keuzes moeten maken; een gewijzigde bekostiging vanuit OCW voor BBL-studenten had grote gevolgen voor de opleider. “SVO dreigde mede daardoor in 2016 in zwaar weer terecht te komen,” vertelt Karel de Leest. “We moesten fors snijden in zowel in organisatorische kosten als personeelskosten. Inmiddels zijn er twee managementlagen tussenuit, waardoor we efficiënter kunnen werken en sneller beslissingen kunnen nemen.” 

“Alles draait om samenwerken, dát is de kern, dat is de basis voor succes,” vat Karel samen. “Ik geloof daar echt in. Het gaat om samenwerken op alle terreinen; tussen docenten binnen het onderwijsteam, de school en het bedrijfsleven en tussen studierichtingen.”

Wat is er organisatorisch veranderd om het samenwerken te stimuleren?

“We zijn van marktgericht werken naar een regiostructuur getransformeerd. Vóór 1 augustus waren er bij SVO drie units: retail & ambacht, voedingsindustrie en out-of-home. Dat waren echt afgebakende aparte richtingen; er zaten bij wijze van spreken ‘schotten’ tussen. Maar beroepen verbreden en dienstverbanden worden flexibeler; je ziet dat overal. En als de samenleving verandert, móet het onderwijs meebewegen. Neem een slager; die heeft steeds meer dwarsverbanden met de horeca, maar er zijn ook slagers die in de industrie werken. Daarom hebben we het land verdeeld in zes regio’s. Ieder regioteam heeft een onderwijsmanager die verantwoordelijk is voor ál het onderwijs in de regio: één loket voor retail en ambacht, de voedingsindustrie én out-of-home. Door de schotten tussen de units weg te nemen, kunnen we als opleider beter inspelen op de kwaliteiten die er gevraagd worden van jonge mensen.” 

Wat merken studenten van de veranderingen?

“SVO stond bekend om de kleine groepen van 5 tot 7 studenten. Dat kan niet meer, de groepen bestaan nu uit ongeveer 18 mensen, wat nog steeds redelijk klein is voor een mbo-opleiding. Verder is het onderwijs veel innovatiever geworden, de digitalisering van de samenleving en de rol van ICT in het ondernemerschap was onderbelicht in de opleiding. Nu hebben we de elektronische leeromgeving (ELO) binnen een aantal opleidingen ingevoerd en ‘blended learning’, daarmee combineren we face-to-face onderwijs met e-Learning en leren op de werkplek.” 

“Nieuw is ook dat studenten sinds augustus van dit jaar bij SVO vakopleiding food kunnen kiezen voor een BOL-opleiding, met de nieuwe voltijd opleiding ‘Generation Food’. De opleiding zit nu in Zwolle, Houten en Best. Vanaf augustus 2017 willen we er ook in Rotterdam en Den Haag mee starten. Bijzonder is dat het bedrijfsleven aan de wieg heeft gestaan van het ontwerp van de studie. De opleidingsvraag kwam dus echt uit de praktijk. 
Er zijn drie uitstroomrichtingen: Na twee jaar zijn studenten Foodspecialist op mbo-niveau 3. Na het succesvol doorlopen van het derde jaar zijn de studenten Ondernemer Food of Leidinggevende Food (mbo-niveau 4). Studenten beginnen breed en gaan zich gaandeweg specialiseren. Belangrijk is dat deze opleiding aansluiting geeft op het hbo. Voor veel leerlingen en hun ouders is dat een pré.” 

Wat verandert er voor de docenten?

“Voor de meesten is het wennen, we zitten midden in het veranderingsproces. Ze staan voor grotere groepen, en moeten de manier van lesgeven daarop aanpassen. Ook het blended learning is voor veel docenten nieuw, dus ze krijgen trainingen, workshops en bijscholing. Ik vind het belangrijk dat docenten betrokken blijven bij het bedrijfsleven. Daarom moeten ze twee weken per jaar in een bedrijfsmatige omgeving werken. Zo houden ze feeling met de realiteit waarvoor zij jonge mensen opleiden en blijven ze up-to-date.” 

Wat verandert er voor het bedrijfsleven en de ondernemer?
“In de nieuwe strategie betrekken we het bedrijfsleven veel nauwer bij de vakschool dan voorheen. Ondernemers zullen vaker uitgenodigd worden om gastlessen te geven. Voor de studenten is de samenwerking tussen school en bedrijfsleven essentieel. Zij hebben goede leerbedrijven nodig die bereid zijn te investeren in de jonge generatie; kleine en grotere ondernemers, versspecialisten, slachthuizen. Kijk naar het grotere geheel en versterk elkaar.”

“Ondernemers zijn cruciaal in het enthousiast maken van de nieuwe generatie voor het ambacht; als school leveren we hierin slechts een beperkte bijdrage. Ze realiseren zich onvoldoende hoe groot hun eigen rol is in het voortbestaan van het ambacht. Ondernemers met passie voor hun vak die tijd willen investeren in het begeleiden van een stagiair of werknemer, hebben de toekomst in handen. Gelukkig zie ik ook ondernemers die dit heel goed oppakken. Mét elkaar leiden we de jeugd op voor de sector.”

www.svo.nl/vlees

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 6 December 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl