SVO vakopleiding food, mbo-opleider in de foodbranche, staat dit jaar op de derde plek van de ranglijst van 68 erkende mbo-opleiders. In de categorie ‘Vakscholen’ neemt SVO de tweede plek in van de dertien vakscholen. De beoordeelde opleidingen van SVO krijgen allemaal het kwaliteitszegel Topopleiding 2016, dit geeft aan dat de opleidingen van SVO tot de beste van Nederland horen. 

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) heeft op donderdag 10 december de jaarlijkse Keuzegids MBOstudies uitgebracht. Deze gids bevat een uitgebreid overzicht van de Nederlandse mbo-opleidingen en een kwaliteitsvergelijking tussen de scholen. 

SVO grootste BBL-opleider voor de horeca

Per vakgebied geeft de Keuzegids een overzicht van de kwaliteit van de mbo-opleiders. Op het vakgebied horeca scoort SVO bijzonder hoog: tweede op een lijst van 39 aanbieders van horecaopleidingen. In deze ranglijst is SVO de beste en grootste reguliere opleider op het gebied van bbl-opleidingen voor de horeca. Studenten beoordelen in dit vakgebied SVO hoger dan gemiddeld voor wat betreft de docenten, lessen, begeleiding, organisatie van de school en de eerlijke toetsing. Op een schaal van 100 scoort SVO in dit vakgebied een score van 93. SVO biedt verschillende fastservice mbo-opleidingen aan en heeft daarnaast een aanbod van koksopleidingen. 

Vakgebied voeding

In het vakgebied Voeding is SVO eveneens de grootste bbl-opleider en neemt de tweede plaats in op de ranglijst. Volgens de keuzegids is SVO volgens haar leerlingen ‘een topper’. Met name de organisatie van de school wordt als hoger dan gemiddeld beoordeeld. Andere positieve punten die door studenten genoemd worden zijn de docenten, de lessen en de begeleiding. In dit vakgebied heeft SVO een totaalscore van 75 behaald. 

Voor meer informatie over de keuzegids MBO-studies 2016, kijk je op www.keuzegids.nl
 

©De Slager 2016 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 21 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl