Ook slagers hebben afval, maar in tegenstelling tot de consument wordt dit afval niet opgehaald door de gemeente, maar moet dit (categorie 3 materiaal) door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.
Dit is niet gratis en in het contract dat je sluit je met zo’n bedrijf staat onder meer vermeld hoeveel de kosten bedragen en hoe vaak het afval wordt opgehaald.

Vuilnis is commercieel interessant en er zijn dan ook veel bedrijven die slagers actief benaderen met een overstapaanbod. Zij zijn bereid het vuilnis op te halen tegen een lager tarief. Daarnaast zorgen zij ervoor dat het lopende contract met het huidige afvalbedrijf wordt beëindigd en hebben zij soms zelfs de opzegbrief in concept al bij zich en hoef je alleen nog maar je handtekening te zetten. Handig zou je denken, maar in de praktijk blijkt het toch niet allemaal zo gemakkelijk te zijn. Helaas wordt hierbij vaak vergeten dat het lopende contract niet altijd per direct kan worden opgezegd, maar een zekere looptijd heeft.
Je kan wel een contract opzeggen tijdens de looptijd, maar het contract eindigt wel pas na afloop van die looptijd. Als het nieuwe contract per direct ingaat, heb je dus twee contracten met twee verschillende afvalbedrijven. Dat ontheft je niet van je verplichting ook de factuur van dit andere bedrijf te betalen.

Contractduur

Vaak wordt er gedacht dat een stilzwijgende verlenging in een contract voor een aantal jaren niet meer kan. Dan wordt waarschijnlijk gedacht aan de Wet van Dam, maar deze wet geldt echter voor contracten van consumenten en niet voor zakelijke contracten van ondernemers. Ben je als ondernemer een contract voor de duur van bijvoorbeeld vijf jaar aangegaan, dan ben je ook daadwerkelijk gebonden aan dit contract voor vijf jaar.
Soms wordt de situatie nog lastiger als het huidige afvalbedrijf, bewust van het feit dat er een kaper (een ander afvalbedrijf) op de kust is, bereid is een lager tarief overeen te komen, met wederom een lange looptijd. Dan heb je nog steeds twee contracten en moet je nog steeds twee keer betalen als je tevens een contract hebt getekend met die ‘kaper’.
Als blijkt dat het oude contract niet zomaar opgezegd kan worden, maar nog een tijdje loopt, is het nieuwe afvalbedrijf wel eens bereid om hun contract later te laten ingaan. Dit heeft in ieder geval als voordeel dat je niet twee keer hoeft te betalen, maar tegelijkertijd ben je voor vele jaren contractueel gebonden.

Kleine lettertjes

Het is daarom raadzaam voor het sluiten van een contract goed na te denken wat je eigenlijk wilt en met wie je in zee wilt gaan. Stem dan ook niet zomaar in, ook niet mondeling. Teken ook niet zomaar een contract, maar neem tijd om het goed door te lezen. Lees dan ook vooral de zogeheten kleine lettertjes door. Deze kleine lettertjes/ algemene voorwaarden gelden even zwaar als wat in het contract staat vermeld. Let er ook goed op dat als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dat deze ook op papier staan. Zo kan bijvoorbeeld mondeling zijn afgesproken dat het nieuwe contract wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het huidige contract ook daadwerkelijk eindigt. Bij ondertekening van het contract moeten alle afspraken zijn opgenomen, dus ook deze afspraak.

Doe dit ook allemaal zelf en laat bijvoorbeeld het opzeggen van een lopende overeenkomst niet zomaar over aan een ander. Hoe aardig die persoon ook is en hoe prettig het gesprek ook was, als het verkeerd gaat, ben jij daarvoor aansprakelijk. Want eenmaal overeengekomen/getekend, geldt: afspraak is afspraak. Als je dan afspraken hebt gemaakt en deze staan ook op papier, dan wordt wel eens gevraagd of de overeengekomen prijzen verhoogd mogen worden. Ook voor deze vraag geldt dat een afspraak een afspraak is. De overeengekomen prijs geldt dan ook, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de prijs verhoogd kan worden en moet dit dus in het contract staan.
 
Een afspraak is echter natuurlijk geen afspraak als onder het contract niet jouw handtekening staat, maar een vervalste handtekening. Dat is geen afspraak, maar een strafbaar feit, waarvan aangifte bij de politie kan worden gedaan.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 30 January 2016

Copyright 2020 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl