Foto: links Ad Bergwerff, rechts Koos van Essen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 juni heeft een aantal wijzigingen binnen het bestuur van Koninklijke Nederlandse Slagers plaatsgevonden. Ad Bergwerff heeft het voorzitterschap overgedragen aan Koos van Essen. Daarnaast is Keurslager Marco van Strien herbenoemd als bestuurslid voor een periode van vier jaar. De Algemene Ledenvergadering was voor leden online bij te wonen.

Koos van Essen is ondernemer van Keurslager Warmenhoven in Wateringen en een actief commissielid bij KNS. Hij speelde eerder ook een rol bij o.a. de Coalitie Winkelambacht, die zich inzet tegen regeldruk in het winkelambacht. In 2020 is Koos van Essen benoemd als bestuurslid en vice-voorzitter. Het bestuur heeft Koos voorgedragen. Na de benoeming zegt Koos vol enthousiasme: “Ik wil een inspirerende voorzitter zijn voor onze vereniging om ons mooie vak en dus onze branche gezond, levensvatbaar en relevant te houden.”

Directeur Marian Lemsom bedankte Ad Bergwerff namens het bestuur en hele team van de KNS voor zijn betrokkenheid en inzet. Het was voor Ad Bergwerff de vierde termijn als voorzitter; Ad was voorzitter van 2005-2017. In 2019 is hij door de ALV herbenoemd als voorzitter en was bereid deze rol weer op zich te nemen na het overlijden van Fred Karremans in 2019. Ad blijft na zijn aftreden een aantal bestuursfuncties uitoefenen voor KNS zoals CBS Comore, Stichting Meestertitels en International Butchers’ Confederation. Het complete bestuur bestaat nu uit: Koos van Essen, Arno de Best, Carla van Eijk, Herman ter Weele, Lida Koelewijn, Jan Peter van der Zee en Marco van Strien.

 

- Publicatiedatum: 17 June 2021

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl