Versspeciaalzaken worden steeds breder. Daarom vernieuwt SVO nu de traiteuropleiding. De opleiding wordt toegankelijk voor alle versmedewerkers.

Het beroepsonderwijs is er voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat de opleidingen van vakopleiders goed bij de markt moeten passen en dat de opleidingen mee moeten veranderen met ontwikkelingen in het vak. “Slager is een klassiek beroep, maar toch steeds in beweging”, zegt Rinus de Rijder, onderwijsmanager bij SVO. “Eerst kwamen er bijvoorbeeld maaltijden en traiteurgerechten bij. Nu zie je dat veel slagers aan de slag gaan met plantaardige producten en dat ze veel online gaan verkopen. Dat betekent dat je medewerkers moet hebben die daarmee kunnen werken en die de kennis in huis hebben om de slagerij verder te brengen.”

De opleidingen van SVO vakopleiding food moeten naadloos aansluiten bij wat de branche nodig heeft. Het is belangrijk dat SVO medewerkers aflevert met de kennis en vaardigheden die passen bij de verswinkels van de toekomst. Om te zorgen dat opleidingen en werkpraktijk op elkaar afgestemd blijven, vernieuwt SVO regelmatig haar opleidingshuis. 

Vernieuwen opleidingen is ambacht

SVO is altijd bezig om haar opleidingen af te stemmen op wat de branches nodig hebben. Eens in de acht jaar wordt het complete opleidingshuis herzien. SVO neemt nu samen met vertegenwoordigers uit de slagersbranche weer alle slagersopleidingen onder de loep, bekijkt waar verdieping nodig is en welke onderdelen vernieuwd moeten worden. “Dat doen we aan de hand van trendanalyses en gesprekken met de slagersbranche en slagers”, zegt Rinus. “Het vernieuwen van een opleidingshuis is, net als het slagersvak, een ambacht. We zetten de opleidingen op ambachtelijke wijze in elkaar. Het is complex, er zijn veel mensen bij betrokken en we bekijken het vanuit verschillende gezichtspunten. We kijken niet alleen wat de markt wil, maar we moeten ook aan de wettelijke eisen voldoen. Een nieuwe opleiding moet bovendien goedgekeurd worden door het ministerie. De herziening kan dan ook wel drie jaar duren.”

Nieuwe opleiding Traiteur

Eén wijziging in het opleidingshuis gaat in schooljaar 2021/2022 al van start. Dan wordt de mbo 3-opleiding Traiteur aan het aanbod toegevoegd. SVO bood tot een paar jaar geleden de opleiding Slager-traiteur aan, maar versspeciaalzaken worden steeds breder. “Daarom vernieuwen we de traiteuropleiding. Die maken we toegankelijk voor alle versmedewerkers”, zegt Rinus. “De opleiding leert hen om klanten te verrassen met bijzondere producten, waarmee de zaak zich onderscheidt van de concurrentie.” Wat er verder aan het opleidingshuis gaat veranderen, is nog niet bekend. “We horen in elk geval terug dat slagers nog meer praktijkelementen aan de opleidingen toe willen voegen. Daar is ruimte voor, dus we gaan nu samen bekijken waar de behoeften liggen.” 

Meedenken?

Wil je meedenken met SVO over haar opleidingen of heb je goede ideeën? Neem dan contact op met Rinus de Rijder via info@svo.nl. 

www.svo.nl

Bron: De Slager

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 7 December 2020

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl