Koninklijke Nederlandse Slagers

Hart voor slagers

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) is de enige branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland. Wij werken aan een professionele en toekomstbestendige slagersbranche waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman.

Wij ondersteunen onze leden, zowel individueel als in collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, persoonlijk advies, producten en diensten, ledenvoordelen, informatie en inspiratie. Hart voor slagers is ons motto en daarmee maken wij ons hard voor de slagersbranche.

Visie

De KNS is de belangenvereniging van de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS realiseert wat nodig is om voor de ambachtelijke slager, zowel individueel als in collectief, een gezond en succesvol ondernemersklimaat te realiseren.

Missie

De KNS heeft als doel om collectieve voorwaarden en middelen te creëren voor de individuele ambachtelijke slager om succesvol te zijn als ondernemer, werkgever en als vakman.

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) is de belangenbehartiger voor de ambachtelijke slager. De KNS schept omstandigheden voor de slager, zowel individueel als voor de hele branche, om succesvol te ondernemen. In Rijswijk werken wij met een professioneel team van 18 medewerkers.

Het secretariaat is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, -beïnvloeding en –uitvoering op (inter)nationaal niveau, persoonlijk advies, belangenbehartiging,  organisatie van ledenevenementen en informatieverstrekking waarbij het belang van de leden centraal staat.

Bedrijfs gegevens

Bedrijfsnaam : Koninklijke Nederlandse Slagers
Adres : Diepenhorstlaan 3
Postcode : 2288 EW
Plaats : Rijswijk
Postbus : Postbus 1234
Postcode : 2280 CE
Plaats : Rijswijk
Telefoon alg. : 070 3906365
E-mail alg. : info@knsnet.nl
Website : www.knsnet.nl

Wie, wat en waar

Kernwaarden

De KNS handelt vanuit de vijf volgende kernwaarden:

  • Gezondheid: de KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte aan het maken een gezonde en bewuste voedingskeuze. De KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedings-middelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument.
  • Dierenwelzijn: de KNS zet zich in voor dierenwelzijn door zorg voor te dragen dat dieren in de voedselketen in alle fasen van hun leven op respectvolle en correcte wijze worden behandeld.
  • Milieu: de KNS wil een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en zet zich daarom in voor een verduurzaming van de gehele voedselketen.
  • Verantwoord ondernemen: de KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelt daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Goed werkgeverschap: de KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen.
KNS-Diekerhof
KNS-Duijzer
KNS-Poleij
KNS-Diekerhof1
KNS-Duijzer1
KNS-Diekerhof2
KNS-Diekerhof3

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl

De recepten worden voor u opgezocht...