De gemiddelde werknemer is één keer per jaar ziek. Sommige werknemers verzuimen echter veel vaker. We spreken van frequent verzuim wanneer een werknemer vaker dan drie keer per twaalf maanden ziek is. 

Een arbodienst of de zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts met wie een contract is afgesloten, heeft een signalerende functie bij frequent verzuim. Daarom is het belangrijk om elke melding door te geven. Ook als de werknemer maar een dagje ziek is. Immers, als de bedrijfsarts niet weet dat iemand regelmatig verzuimt, kan er ook niet op gestuurd worden.

Branchegericht

Veel brancheorganisaties hebben een eigen arbodienst. Een concept dat volledig is toegespitst op bijvoorbeeld het slagersbedrijf is SAS ZorgPortaal. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stichting SAS ZorgPortaal (met daarin de KNS en de vakbonden FNV en CNV), SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. Iets soortgelijks is er voor de AGF branche: Remedium Agrarische Groothandel, waarbij  ziekmeldingen via een digitaal meldpunt verlopen, en de dienstverlening rondom verzuim en re-integratie vervolgens voor de ondernemer worden geregeld. En speciaal voor bakkers is er het  NBOV-VerzuimPakket, ontwikkeld door De Goudse Verzekeringen in samenwerking met arbodienst ArboContent. 

Medische oorzaak?

Terug naar de ziektemelding. Als een bedrijfsarts frequent verzuim signaleert, bespreekt hij of zij dit met de werknemer, geeft (leefstijl)adviezen en wijst de werkgever op het voeren van een frequent verzuimgesprek. Een medische oorzaak kan de reden zijn voor het frequente verzuim. Dat kan bijvoorbeeld een chronische aandoening zijn. Deze moet dan wel vast te stellen zijn door een huisarts/specialist of bedrijfsarts.

Andere reden?

Belangrijk is om uit te sluiten dat er geen andere oorzaken achter de ziekmelding liggen. Denk aan: 
• Schulden
• Problemen met kinderopvang
• Problematische thuissituatie
• Verslaving
• Conflict op het werk 
Frequent verzuim kan een signaal zijn dat een werknemer uiteindelijk langdurig uitvalt. Het is daarom belangrijk om frequent verzuim serieus te nemen en als werkgever hierop actie te ondernemen.

Wat kun je doen als werkgever?

Werkgevers vinden het vaak moeilijk om met een werknemer in gesprek te gaan, uit angst dat zij zich bemoeien met privézaken. Het loont echter de moeite om een verzuimgesprek te voeren, zodat er meer wederzijds begrip ontstaat en de werknemer zich gehoord voelt. Ook kan het gesprek tot oplossingen leiden die op de lange termijn veel verzuim kunnen voorkomen.

Belangrijk is om met elke werknemer die frequent verzuimt, na elke ziekmelding een gesprek te voeren. Het doel van dit gesprek is de oorzaak van het verzuim te achterhalen en samen tot een oplossing te komen. Laat de werknemer zijn of haar verhaal doen. Toon begrip. Geef aan welk effect het verzuim heeft op het werk en collega’s. Zoek met de werknemer naar een oplossing. Is er bijvoorbeeld sprake van schulden, help de werknemer dan met het vinden van een goede schuldhulpverlener.

Mochten jullie er samen niet uitkomen of geeft de werknemer aan dat er sprake is van een medische oorzaak, dan is er ook altijd een mogelijkheid om een (preventief) spreekuur bij de bedrijfsarts in te plannen. Meer hulp nodig bij het voeren van het frequent verzuimgesprek? Blijf er niet mee zitten, maar overleg tijdig met je arbodienst, bedrijfsarts of casemanager! 

©De Slager 2016 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 24 October 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl