Om consumenten beter en eenduidiger te informeren, zijn brancheverenigingen NVB, NBOV en Nebafa samen met NBC al geruime tijd bezig met een aantal aanpassingen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Deze aanpassingen hebben met name betrekking op de aanduidingen (benamingen) van brood.

Het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood treedt waarschijnlijk, zoals het er nu naar uit ziet, per 1 juli 2020 in werking. Nadat de  Eerste en Tweede Kamer begin oktober akkoord gaven op het voorstel van de Minister, beoordeelde de Raad van State het Ontwerpbesluit. De Europese lidstaten hebben nog tot 9 januari 2020 om inhoudelijk te reageren; de zogeheten notificatie bij de Europese Commissie. Deze periode kan nog verlengd worden met drie maanden. Vervolgens heeft de bakkerijbranche twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren.

Waarom aanpassingen?

De tijd dat we ‘gewoon’ een halfje bruin of volkoren bestelden lijkt voorbij. Spelt, desembrood en brood in andere vorm of formaat winnen aan populariteit. Ook pitten en zaden worden verwerkt. Combineren we verschillende granen, dan krijg je meergranenbrood. Daarom is het goed om voor deze populaire broodsoorten een definitie in het ‘Warenwetbesluit Meel en brood’ op te nemen, waardoor transparantie ontstaat.

De hoofdlijnen

Voor al het brood wordt het verplicht te vermelden of het gaat om wit, bruin of volkoren. Voor de consument wordt zo duidelijk wat de basis is van het meelbestanddeel, ongeacht de kleur van het brood. De aanduiding wit en bruinbrood hebben straks – net als nu geldt voor volkorenbrood - niet meer uitsluitend betrekking op brood gemaakt van tarwe. Ook brood van andere granen of van meerdere granen is dus wit, bruin of volkoren.
Voor meergranenbrood, (zuur)desembrood en brood waarbij graansoort(en) in de aanduiding worden genoemd gaan bepaalde eisen voor de hoeveelheden (%) gelden. Dit voorkomt dat er speltbrood met maar een kleine hoeveelheid spelt verkocht wordt. Het heeft ook als gevolg dat brood dat nu nog als ‘maïsbrood’ wordt aangeduid straks in de meeste gevallen ‘wit tarwemaïsbrood’ zal gaan heten. Er komt een nieuwe categorie voor brood dat tussen heel en half in zit, namelijk middengroot brood. Voor deze categorie zullen eisen komen omtrent de hoeveelheid droge stof.  

Zodra de tekst definitief vast staat, zullen de brancheverenigingen hun leden informeren en ondersteunen waar nodig. Houdt ook de websites van het NBC goed in de gaten.

www.nbc.nl

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 2 December 2019

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl