Vanaf 1 januari 2015 wordt een aantal voorwaarden voor het toepassen van premiekorting bij jongere werknemers aangescherpt. Dit gebeurt ook bij de premiekorting voor het in dienst nemen van oudere werknemers.

Premiekorting jongere werknemers

De voorwaarden voor het toepassen van de premiekorting jongere werknemers worden per 1 januari 2015 aangescherpt.
Voordat je de korting mag toepassen, moet je beschikking hebben over:

  • een verklaring van UWV of de gemeente waaruit blijkt dat jouw werknemer direct voordat hij bij jou in dienst trad, recht had op een uitkering;
  • een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden.

Bewaar de verklaring en de arbeids¬overeenkomst of publiekrechtelijke aanstelling bij je loonadministratie.

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

De voorwaarden voor het toepassen van de premiekorting in dienst nemen van oudere werknemers worden aange¬scherpt. Als je de korting wilt toepassen, moet jouw werknemer direct voor hij bij jou in dienst kwam, recht hebben gehad op een uitkering. Per 1 januari 2015 moet je de beschikking hebben over een verklaring van een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV of de gemeente) waaruit dit blijkt. Bewaar ook deze verklaring bij je loonadministratie. In voorgaande jaren was het aanvragen van een verklaring optioneel. In 2014 geldt de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers voor nieuw personeel van 50 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens wordt in 2015 verhoogd naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen mag je de premiekorting blijven toepassen.

Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015

Paste je de premievrijstelling oudere werknemers in 2008 toe voor een werk¬nemer die op 1 januari 2014 60,5 jaar of ouder was? Dan mag je de premievrijstelling tot 1 juli 2015 toepassen. Op die datum eindigt de overgangsregeling. De werknemer moet tot 1 juli 2015 dan wel jonger zijn dan 62 en nog bij je in dienst zijn.


Meer informatie over de premiekortingen vind je in paragraaf 5 van het Handboek Loonheffingen 2014.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 30 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl