Bij sommige werkzaamheden in de ambachtelijke sector kan het erg warm zijn. Voornamelijk bij bakkerijen. Als het buiten warmer wordt, loopt de temperatuur binnen nog erger op. Er zijn gezondheidsrisico's aan de orde als het gaat om werken onder te warme omstandigheden. In een factsheet van Veilig en Gezond worden kort een aantal belangrijke aandachtspunten weergegeven om risico's te verkleinen. Let als ondernemer vooral op de medewerkers die extra risico lopen, zoals zwangeren en medewerkers met hartproblemen. 

Belangrijk!

Houd het gebouw zo koel en droog mogelijk

 • Zet apparatuur en verlichting waar mogelijk uit.

 • Beperk voor de schoonmaak het gebruik van water (luchtvochtigheid) en plan de schoonmaak op momenten dat het zo min mogelijk hindert.

 • Ventileer zo veel mogelijk als de vochtigheid en temperatuur buiten laag zijn (vooral nachtventilatie gebruiken).

 • Houd de zon zo veel mogelijk buiten: gebruik zonwering of plak desnoods (dak)ramen af met warmtewerende folie.

 • Koel het dak met watersproeiers.

 • Zet (tijdelijke) koeling/ventilatie in.

Plan werkzaamheden gunstig

 • Als het mogelijk is; verschuif werkzaamheden naar de koelste periodes, of stel het werk uit.

 • Verdeel belastend werk over meerdere medewerkers en wissel vaker af. 

 • Wissel werk in warmte af met werkzaamheden in een koelere omgeving; en werk met extra pauzes.

Maatregelen gericht op de medewerker

 • Zorg ervoor dat medewerkers om de 15 tot 20 minuten drinken, naar behoefte koel water.

 • Gebruik lichte en luchtige werkkleding waar mogelijk

Technische maatregelen klimaatbeheersing

De aanschaf en het gebruik van een koelsysteem kan heel kostbaar zijn. Hieronder een aantal tips om warmte en vocht beter beheersbaar te houden.

Voorkom onnodige verpsreiding van warmte en vocht

 • Scherm hete processen af van ruimtes die zelf geen hitte produceren.

 • Zorg door luchtinblaas voor overdruk in koelere ruimtes ten opzichte van ruimtes waar de warmte het grootst is.

 • Bij een warmtebrom; directe afzuiging gebruiken, zo dicht mogelijk bij de bron.

 • Maak plafondschotten die voorkomen dat warmte zich langs het plafond naar andere gebouwdelen verplaatst.

 • Als er sprake is van stralingswarmte, plaats dan een plaat tussen de werkplek en de stralingsbron.

 • Isoleer hete leidingen bij werkplekken.

Ga slim om met de inblaaslucht

 • Laat verse buitenlucht in op een geschikte plaats. Plaats de aanzuiging op de koele gevel van het gebouw. Vermijd aanzuiging van verontreiniging uit de omgeving (laad-/losplaats vrachtauto's, en dergelijke).

 • Breng toevoerlucht op plaatsen binnen waar medewerkers er het meeste profijt van hebben. Voer de lucht op de werkvloer laag bij de grond aan.

 • Voorkom tocht; gebruik een groot oppervlak voor inblaas, zodat de luchtsnelheid laag blijft (airsocks of geperforeerde plaat).

 • Gebruik de capaciteit van de installatie optimaal. Als de capaciteit niet voldoende is, knijp of sluit dan delen af, zodat andere delen meer kracht krijgen; daar waar dat het meeste nodig is.

Doe het werk op de beste plek

 • Vermijd werkplekken of werkzaamheden hoog in het gebouw.

 • Vermijd zoveel als mogelijk werkzaamheden dicht bij warmtebronnen (ook bij een hete gevel).

Niet doen!

Neveneffecten technische maatregelen

 • Voorkom plotselinge grote temperatuurverschillen (> 6 °C verschil) en hoge luchtsnelheid (> 0,5 m/s), bijvoorbeeld van tijdelijke airco-units en ventilatoren.

 • Wees voorzichtig met extra ventilatoren bij een ruimtetemperatuur van 35°C of hoger. Hoge luchtsnelheid kan dan tot meer warmtebelasting leiden.

Aandachtspunten medewerkers

 • Bij extreme hitte: laat medewerkers niet alleen werken buiten zicht van anderen.

 • Niet te lichtvaardig overgaan tot aanschaf van koelvesten.

 • Verstrek geen energie-dranken en wees terughoudend met koffie en thee.

 • Verstrek geen zouttabletten.

Bron: Veilig en Gezond 
Beeld: © Pexels

- Publicatiedatum: 24 July 2018

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl