Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden en bedrijfsleven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wbp. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. De AVG privacywet dwingt ondernemers tot maatregelen. De kaders waarbinnen een bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt (of laat verwerken) veranderen. Denk aan klantgegevens als naam, adres, woonplaats, bestelhistorie, betaalgegevens, klantenkaarten en nieuwsbrieven. Ook het (laten) verwerken van personeelsgegevens valt straks onder de nieuwe wet.

Meer bij: Rijksoverheid

 

- Publicatiedatum: 21 October 2017

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl