In de regel kan je als versondernemer niet zonder personeel. Het werk binnen een verswinkel is arbeidsintensief, daarom zijn extra handjes gewenst om van je bedrijf een succesvol geheel te maken. 
Personeel vervult daarbij niet alleen de klassieke rol van het creëren van extra omzet en (productie)capaciteit, maar is ook een onmisbaar onderdeel van wat je als ondernemer met je bedrijf wilt uitstralen en de doelstellingen die daarbij horen. Kortom, personeel is belangrijk en een goed wervings-en selectiebeleid is onmisbaar! Het traject van werven en selecteren, om vervolgens het juiste personeel aan te nemen is dan ook een belangrijk proces dat niet onderschat moet worden. Door dit proces zorgvuldig te doorlopen krijg je uiteindelijk de juiste mensen op de juiste plek binnen je bedrijf. 

Werving 

Alvorens over te gaan tot het werven, en nog het liefst voor het ontstaan van de vacature, ligt het voor de hand om na te denken over de competenties en eigenschappen die een kandidaat moet hebben. Zodra dat helder is en er is een vacante positie binnen jouw bedrijf, kun je actief op zoek gaan naar een nieuwe medewerker en kun je hetgeen je verwacht van je nieuwe medewerker opnemen in de vacaturetekst. 

Voor de hand liggende punten die je kunt opnemen in je vacature zijn: 

 • een omschrijving van je bedrijf en de daarbij behorende doelstellingen en veelvoorkomende werkzaamheden; 
 • de naam en inhoud van de functie; 
 • de functie-eisen, zoals genoten opleiding en ervaring van de kandidaat; 
 • de voordelen van het werken binnen je bedrijf, zoals ontwikkelmogelijkheden, contact met klanten etc.; 
 • omschrijving van je bedrijfscultuur en de manier waarop er gewerkt wordt, zoals in teamverband; 
 • en natuurlijk punten als vestigingsplaats, contactpersoon, de termijn voor reacties en verloop van de procedure. 

Uiteraard dient de vacaturetekst een positieve en uitnodigende toon te hebben en moet de vacature goed vindbaar zijn. Indien je online werft, gebruik dan de juiste zoekwoorden voor goede vindbaarheid en maak gebruik van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en je eigen website. 
Is de vacature eenmaal af, dan ga je over tot plaatsing en is het wachten op de reacties. Dit is natuurlijk niet zaligmakend voor het vinden van het juiste personeel en is het advies om ook vooral in je eigen netwerk op zoek te gaan. Eén van de belangrijkste bronnen daarbij zijn je eigen medewerkers. Zij hebben vaak weer hun eigen netwerk van oud-collega’s, vak- en studiegenoten, vrienden of buren die wellicht aan het functieprofiel voldoen. Werving en selectie wordt veel makkelijker met eigen medewerkers als trotse ambassadeurs van je bedrijf. 
Uiteindelijk leidt het tot een aantal kandidaten, probeer daarbij een brede selectie te maken. Een CV dat aansluit op jouw zoekcriteria is daarbij geen garantie voor succes. Kennis en ervaring kan immers snel verouderen en alleen daarnaar kijken zorgt er misschien wel voor, dat die ene enthousiaste kandidaat met wat minder ervaring maar veel potentie, aan je neus voorbij gaat. 

Het sollicitatiegesprek

Het voeren van het sollicitatiegesprek heeft natuurlijk als doel een goed beeld van de persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden te krijgen. Daarbij is het van belang of de kandidaat past bij je bedrijfscultuur. Persoonlijke drijfveren en competenties zijn essentiële criteria voor het maken van een juiste keuze. 
Voor een goed verloop van het gesprek ligt het voor de hand dat je eerst wat vertelt over het bedrijf en de functie waar het om gaat, zodat de kandidaat een goed beeld krijgt van de vacature en het bedrijf. Vervolgens stel je de kandidaat de voor jou relevante vragen. Laat de kandidaat ook vooral zelf vragen stellen. In een goed sollicitatiegesprek is de kandidaat veel aan het woord. 

Voor de hand liggende vragen bij het (eerste) gesprek zijn: 

 • Waarom wil je bij dit bedrijf werken? 
 • Waarom wil je van baan veranderen? 
 • Wat verwacht je van dit werk? 
 • Kun je een paar sterke punten en ontwik-kelpunten van jezelf noemen? 
 • Kun je iets vertellen over je relevante werkervaring? 
 • Waarom heb je voor die opleiding gekozen? 
 • Kun je een verklaring geven voor de gaten in je CV? 
 • Waaruit blijkt dat je goed onder druk kunt werken? 
 • Wat denk je toe te kunnen voegen aan dit bedrijf? 

Het is handig een verslag te maken op basis van de informatie en indruk die je van de kandidaat krijgt tijdens het gesprek. 
Aan het einde van het gesprek licht je het vervolg van de procedure aan de kandidaat toe, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een tweede gesprek. In het eventuele tweede gesprek kan je weer wat dieper ingaan op bijvoorbeeld de vaktechnische aspecten van de functie. Ook arbeidsvoorwaarden en referenties kunnen in dit gesprek aan bod komen. 

Aannemen

Uiteindelijk maak je een definitieve keuze en na overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden, neem je de kandidaat in dienst. 
Een absolute voorwaarde daarbij is dat je eerst de arbeidsovereenkomst tekent alvorens gestart wordt met de werkzaamheden. Niet alleen voorkom je daarmee onduidelijkheid over de afgesproken arbeidsvoorwaarden, maar ook gebondenheid aan wettelijke basisregels, hetgeen je nu juist met een arbeidsovereenkomst kunt voorkomen. Denk daarbij aan het aangaan van een contract voor bepaalde tijd in plaats van de wettelijke basisregel dat iemand voor onbepaalde tijd in dienst is, als nergens uit blijkt dat dat niet zo is. 

Evenwichtig team

Het zorgvuldig werven, selecteren en aannemen van personeel zorgt er voor dat je het juiste personeel op de juiste plaats hebt staan. Zo creëer je een evenwichtig, leuk en dus hoogstwaarschijnlijk een goed functionerend team. Zonder twijfel levert dit een positieve bijdrage aan je bedrijf en de doelstellingen die je voor ogen hebt.
 

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 2 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl