Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zaaide begin november 2015 verwarring omtrent de datum van invoering van het verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Het Ministerie van I&M rectificeerde binnen een week het eerdere bericht dat het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen niet ingaat op 1 januari 2016. Tijdens het schrijven van dit artikel werd er nog steeds gewerkt aan de invoering van het verbod op 1 januari 2016. 

Waarom het verbod?

In Nederland gebruiken we ongeveer 170 tassen per persoon per jaar. Het Rijk stimuleert afval te verminderen, materialen opnieuw te gebruiken en afval op een goede manier weg te gooien. Zodat uiteindelijk de recycling optimaal is en er minder plastic in het zwerfvuil komt. Het verbod is een uitwerking van een Europese richtlijn. Deze richtlijn verplicht lidstaten om het aantal plastic tassen te verminderen. In Nederland is gekozen voor een wet om dit te bereiken, zodat voor alle bedrijven dezelfde regels van toepassing zijn. 

Waarover gaat het verbod?

Het verbod op de plastic tas gaat over het gratis verstrekken van plastic draagtassen op de plaats van verkoop van goederen of producten. Een draagtas is een verpakking, met of zonder handgreep, die bedoeld is om één of meerdere producten mee te vervoeren. De plaats van verkoop heeft betrekking op alle toonbankinstellingen, zoals winkels, horeca, benzinestations, ambulante handel, kappers, maar ook webwinkels en postorderbedrijven. 

Zijn er uitzonderingen?

Ja, er zijn uitzonderingen.
De ene uitzondering heeft te maken met het verstrekken van een zeer dunne plastic tas om voedselverspilling te voorkomen. Daarvan is sprake als de consument een op zijn of haar behoefte afgestemde hoeveelheid losse levensmiddelen in een zeer dunne plastic tas verpakt, bijvoorbeeld 3 losse appels in een zeer dunne plastic tas in plaats van een gezinsverpakking van 10 stuks appelen. De andere uitzondering is om reden van hygiëne.
Deze uitzonderingsregels zijn best complex. Daarom kun je er voor kiezen om alle plastic draagtassen in rekening te brengen. Dit geeft helderheid voor het winkelpersoneel en voor de klant. 

Het verbod geldt voor plastic draagtassen. Mogen dunnere hemdtasjes wel gratis worden verstrekt?

Nee, die vallen ook onder het verbod. Wel mogen (hemd)tasjes dunner dan 15 micron gratis verstrekt worden om rauw vlees (dat in een niet volledig afgesloten verpakking zit) te verpakken als daarmee besmetting van andere producten, zoals vleeswaren, voorkomen wordt. 

Geldt het verbod ook op de plastic zakjes om vleeswaren, plastic dat in mijn bedrijfsvoering wordt gebruikt en op papieren draagtassen?

Nee. Het betreft een verbod op gratis verstrekken van draagtassen. Weet overigens dat papieren draagtassen een zwaardere milieulast geven dan plastic. 

Mag je een herbruikbare plastic tas gratis weggeven als promotie?

Het verbod geldt voor het gratis verstrekken van plastic tassen bij de verkoop van producten. Daarom mag je wel gratis een (herbruikbare) tas uitdelen als promotie, los van gelijktijdige verkoop van goederen of producten. 

Kan je zelf de prijs bepalen van de plastic tassen die ik verkoop?

Ja, je mag zelf bepalen hoeveel geld je vraagt voor een plastic tas. De overheid stelt geen minimumprijs vast. Het richtbedrag voor de verkoop van een plastic tas is 25 eurocent. Realiseer je dat dat een hoog bedrag is voor een klant die alleen een pond gehakt komt halen. 

Hoe toon je aan dat je geld hebt laten betalen voor een tas?

Jij, de exploitant, moet aantonen dat je de tassen die je verstrekt laat betalen. We raden je dan ook aan om voor de plastic tas(sen) een apart PLU-nummer aan te maken. De klant ziet dan ook op de bon dat er betaald is voor de tas. 

Wat doe je met de extra inkomsten?

Doelstelling is natuurlijk niet om heel veel tassen te gaan verkopen, maar om de klant zelf zijn tas te laten meenemen. De inkomsten die toch binnenkomen komen ten goede van de slagerij. Omdat je de tas verkoopt, draag je wel BTW af, die je in rekening hebt gebracht aan de klant. 

Mag je het geld dat je voor de tas ontvangt in een goede doelenpot op de toonbank doen?

Jazeker, dat mag. Dit kan zeker aan het begin van de invoering van de maatregel, per 2016 helpen om begrip bij de klant te creëren. Dat lukt nog beter als het goede doel een relatie heeft met het milieu. Om aan te tonen dat er betaald is voor een tas, raden we wel aan om de tas op de kassa aan te slaan. Uiteindelijk willen we minder plastic tasjes gebruiken en meegeven, dus het moet natuurlijk niet zo zijn dat je klanten graag een tasje nemen vanwege het goede doel! 

Wie gaat controleren op naleving en hoe hoog wordt de boete?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) treedt op als toezichthouder bij de handhaving van het verbod op de gratis plastic tas. Zij bepalen de passende interventie.
 

Uitzondering om reden van hygiëne

Het verbod komt voort uit de Europese verordening 2015/720. Deze verordening biedt lidstaten de mogelijkheid, en Nederland maakt daar gebruik van, om reden van hygiëne een uitzondering op het verbod te maken. Dit betreft alleen de plastic tasjes die dunner dan 15 micron (μm) zijn, dat is 0,015 millimeter en: 

  • die als primaire verpakkingen voor levensmiddelen dienen. Denk aan de groentezakjes in de supermarkt of op de markt en zakjes waarin bijvoorbeeld losse bakkerswaren zoals croissants worden verpakt. In deze situaties fungeert de gratis zeer dunne plastic tas als primair verpakkingsmateriaal ter bescherming van invloeden van buitenaf.
  • de tasjes die zorgen dat een product voedselveilig bij de consument thuis wordt gebracht. Deze uitzondering geldt alleen voor rauw vlees, rauwe vis of rauw gevogelte dat in een niet afgesloten verpakking verpakt zit. Het lekvocht van deze producten kan overige levensmiddelen besmetten, waardoor de voedselveiligheid niet meer geborgd is. Voorbeeld: in losse folievellen verpakt rauw vlees of rauwe vleeswaren. In die situaties mag nog een gratis zeer dunne plastic tas worden verstrekt als secundaire verpakking van deze rauwe producten. Het begrip ‘rauw’ wordt in het kader van deze regeling ruim uitgelegd. Ook niet volledig gegaarde producten (bijvoorbeeld rosbief) of half rauwe producten (bijvoorbeeld haring), die niet in een afgesloten verpakking worden verkocht, mogen nog worden voorzien van een gratis dunne plastic tas. 

Geen uitzondering

In de volgende situaties geldt de uitzondering ‘om redenen van hygiëne’ niet, aldus het ministerie. 
Voor levensmiddelen die reeds voorzien zijn van een afgesloten verpakking, zoals in papieren zakken verpakte gefrituurde of gegrilde producten, in plastic bakken verpakte (warme of koude) gerechten of maaltijden, is het gratis verstrekken van een zeer dunne plastic tas niet toegestaan.
 

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 16 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl