Het is nog niet eerder voorgekomen: alle slagers uit Salland, Twente en een deel van de Achterhoek zijn zondag in actie gekomen. Hun doel was om een vuist maken tegen het negatieve beeld van vlees. Ruim 50 slagers kwamen bij elkaar en lieten op de boerderij van Lutke Velthuis, boer in het Twentse Saasveld en eigenaar van de VIT (Vlees Intergatie Twente) een groepsfoto maken en publiceerden deze met naam en toenaam in de Tubantia onder de kop; "De slagers van het oosten staan voor ambacht, kwaliteit en passie." Door een fout van de uitgever kwam het bijbehorende persbericht pas een week later in de krant. Jammer, maar het staat buiten kijf dat door deze aanpak een meer dan positief beeld is geschetst van ondernemers die hun individuele belangen aan de kant hebben gezet en gezamelijk knokken voor een lekker stuk vlees, hun vak maar vooral ook voor hun klanten. Er wordt nu alom over onze collega's uit het oosten gepraat en ze kregen volop positieve reacties. Een voorbeeld dat landelijk navolging verdient.

- Publicatiedatum: 15 December 2019

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl