Uit onderzoek blijkt dat consumenten moeite hebben met de interpretatie van de verschillende datumaanduidingen op verpakkingen van voedsel. Slechts 38% weet het verschil tussen THT en TGT,  16% gooit voedsel direct na verloop van de THT-datum weg. Een goede omgang met houdbaarheidsdata op voedingsmiddelen door consumenten kan 14 kilo aan verspilling per persoon per jaar voorkomen. Tijdens de Nationale Voedseltop (26-01-17) ondertekenden diverse partijen (ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Milieu, CBS, FNLI, de Nederlandse Zuivel Organisatie en Wageningen University & Research) de green deal ‘Over de datum’. Doel is de consument de betekenis van houdbaarheidsdata en de houdbaarheid van producten (ook na openen) uit te leggen, zodat voedselverspilling vermindert. 

www.cbl.nl

 

Foto: ©SpeedKingz/Shutterstock.com

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 20 February 2017

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl