Met het ingaan van de productinformatie verordening, eind 2014, is het goed om even stil te staan bij de eisen aan het etiket en de informatie over de producten die je levert aan horeca, instellingen en wederverkopers als supermarkten en collega’s. In dit artikel staan de eisen op een rij.
Over een aantal aspecten heeft de NVWA uitsluitsel gegeven. Maar de interpretatie van de NVWA is niet in beton gegoten en kan in de toekomst weer wijzigen. Vandaar het advies: verstrek altijd ruimschoots productinformatie aan je zakelijke afnemers. Dan zit je altijd goed.

Wat moet op de verpakking staan bij levering aan derden?

Onder derden wordt verstaan de levering aan wederverkopers, zoals collega’s en supermarkten. Er zijn twee situaties:

Levering van voorverpakte producten, bedoeld voor de consument (tussen bedrijven)

Bijvoorbeeld: de levering van leverworsten aan een collega-slager, die deze worsten doorverkoopt aan de consument.
Deze producten dienen bij de levering aan de consument volledig geëtiketteerd te zijn. Aangezien geleverd wordt aan een derde (en niet rechtstreeks aan de consument), mag de informatie ook vermeld staan op de handelsdocumenten die de producten vergezellen en gelijktijdig of vóór levering worden verstuurd. Wel moet de benaming en partijcode op de partij (bijvoorbeeld het krat) staan, tenzij dat niet kan, dan moet deze info op het handelsdocument.
Als service aan je klant, kun je de producten natuurlijk wel volledig etiketteren, anders moet hij dat zelf alsnog doen. Want hij levert producten, als leverworsten, in voorverpakte vorm en deze moeten volledig geëtiketteerd worden aangeboden.
Het handelsdocument kan zijn de pakbon, die de zending van de producten begeleidt. Het is ook toegestaan om de etiketteringsinformatie die op het handelsdocument staat op een productspecificatie beschikbaar te stellen. Bij leveringen die frequenter plaatsvinden hoeft de productspecificatie niet elke keer te worden meegeleverd. Houd goed rekening met het onderhoud van je productspecificaties, zodat o.a. de allergeneninformatie altijd overeenkomt met die van de geleverde producten.

Levering van verpakte levensmiddelen (tussen bedrijven)

Bijvoorbeeld: een gevacumeerde ham die je levert aan een grossier of een krat met ossenhazen (in zak) die je levert aan een collega-slager.
De wetgeving (Verordening 1169/2011) zegt daar niets over, maar artikel 8, lid 8 zegt wel dat exploitanten ervoor moeten zorgen dat informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen die bestemd zijn voor de eindverbruiker/grote cateraar wordt doorgegeven aan de exploitant die het levensmiddel ontvangt. Hoe deze informatie wordt doorgegeven staat vrij. Wat wél op dergelijke verpakte levensmiddelen moet staan wordt geregeld in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen: benaming en partijcode. Deze vermeldingen zijn of op de verpakking aangebracht en, als dat niet kan, op het handelsdocument dat het levensmiddel vergezeld.
De NVWA zegt het niet met zoveel woorden, maar dat betekent dat de informatie, behalve benaming en partijcode, ook via internet verstrekt kan worden. Je moet wel een procedure hebben die borgt dat deze informatie, op bijvoorbeeld de bedrijfswebsite, altijd juist is. De informatie moet actueel, helder en zonder verwarring beschikbaar zijn.

Wat moet op de verpakking staan bij levering aan horeca of instelling?

Lever je aan horeca, instellingen en kantines dan gelden andere eisen en deze zijn mede afhankelijk van het type (verpakking om het) product:

Voorverpakt product

Betreft het een voorverpakt product; dat zijn verpakte langer houdbare producten, producten met een lagere omloopsnelheid, zoals gevacumeerd vlees, verpakte verduurzaamde vleeswaren en diepgevroren artikelen.
De informatie die verstrekt moet worden is de informatie die ook verstrekt wordt op een voorverpakt product bedoeld voor de consument. Dit komt omdat horeca en instellingen, maar ook scholen, volgens de verordening onder het begrip ‘grote cateraars’ vallen, waarvoor hetzelfde regime geldt als voor levering aan de eindverbruiker/consument.
Op de buitenste verpakking moet de benaming, de THT, het bewaarvoorschrift en de adresgegevens van de producent, verpakker of verkoper staan. De rest van de informatie hoeft echter niet op de verpakking zelf te staan. De informatie mag ook vermeld staan op de handelsdocumenten die vóór levering of gelijktijdig met de levering van de producten worden meegestuurd. Andere mogelijkheden, dan verstrekken van deze informatie via handelsdocumenten, zijn er niet volgens de verordening.
Ook niet in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen waarin nog aanvullende nationale regels staan. Dus o.a. de ingrediëntendeclaratie en allergeneninformatie moet op het product of via de handelsdocumenten worden meegeleverd. Aanbieden van deze informatie via internet is niet toegestaan.

Niet voorverpakt product

Betreft het een niet-voorverpakt product: dagverse producten en andere producten met een hoge omloopsnelheid, zoals vers (evt. gemarineerd) vlees, in een krat dan spreekt de wet van niet-voorverpakt.
Het is van belang in ieder geval de allergeneninformatie mee te leveren. Op de partij zelf minimaal de benaming en de partijcode. Als service kun je natuurlijk ook een ingredientendeclaratie meeleveren.

Twee type afnemers

De verordening 1169/2011 maakt onderscheid in twee type afnemers. De consument/eindverbruiker/groot cateraar waaronder horeca, instellingen en kantines vallen en daarnaast de wederverkopers. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen voorverpakt en niet-voorverpakt. Hierdoor ontstaat bovenstaande behoorlijk complexe uitwerking, die mede gemaakt is op basis van interpretatie van de NVWA, die nog kan wijzigen. Om het eenvoudig te maken wordt aangeraden om per product een productspecificatie te maken met daarin productnaam, ingrediënten-en allergeneninformatie. Stel deze altijd voor of tijdens de levering beschikbaar van je zakelijke klant. PS voor slagers (Eclarion) is een goed hulpmiddel om de ingrediëntendeclaratie voor de zakelijke afnemer goed voor elkaar te krijgen.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 31 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl