Het kunnen traceren van voeding wint aan belangstelling. Het komt in de hele voedingsindustrie, en ook in de vleessector, regelmatig voor dat, vanwege de (kans op) onveiligheid van een product, een recall plaatsvindt; het product wordt uit de omloop gehaald. In oktober 2014 was er de recall van rundvlees uit Polen, afkomstig van een bedrijf waar miltvuur werd vastgesteld. Maar liefst 19 Nederlandse bedrijven kregen hier mee te maken. Beter bekend is de zaak Van Hattum. De NVWA besloot om de erkenning van het bedrijf te schorsen, omdat het traceringssysteem niet zodanig aangepast kon worden dat partijen vlees in de toekomst goed traceerbaar waren. 

De wet

De wettelijke plicht voor traceerbaarheid komt uit Verordening (EG) nr. 178/2002, artikel 18): Traceerbaarheid is voor iedereen verplicht die levensmiddelen en diervoeders produceert, vervaardigt, verwerkt, opslaat, vervoert of distribueert. Met een goed systeem voor traceerbaarheid moet een bedrijf in geval van een gevaar voor de volksgezondheid snel en nauwkeurig producten uit de handel kunnen nemen dan wel kunnen aantonen waar het product vandaan kwam en heen is gegaan. Als de situatie zich voordoet moeten partijen uit de handel gehaald kunnen worden, eventueel moet een recall gedaan worden en is er een meldingsplicht van onveilige levensmiddelen. 

In de praktijk 

Een bedrijf moet een stap voorwaarts (maar niet wat over de toonbank wordt geleverd) en een stap achterwaarts haar producten kunnen traceren. Goede traceerbaarheid wordt van groter belang: 

  • Bij grote productiehoeveelheden 
  • Als er aan meerdere zakelijke afnemers wordt geleverd 
  • Wanneer met veel verschillende leveranciers gewerkt wordt. 

De recall-procedure treedt bijvoorbeeld in werking als producten van een leverancier worden teruggeroepen. Je kan daarover geïnformeerd worden via de media of rechtsstreek via de leverancier. Van belang is dat je aan de hand van de pakbonnen met de tht-datum of de lotcode weet waar deze producten zijn en waar ze eventueel in verwerkt zijn. Zijn producten geleverd aan (een) zakelijke afnemer(s), neem dan direct telefonisch contact op met deze afnemer(s). Bij een recall waar de volksgezondheid in gevaar is, wordt de meldwijzer van de NVWA in gang gezet. Deze is te vinden op www.nvwa.nl; zoekterm: meldwijzer onveilige levensmiddelen. Wanneer het vermoeden rijst dat een grond- stof de oorzaak is van de afwijking, wordt direct contact gezocht met de grondstofl everancier. 

Hoe realiseer je goede traceerbaarheid? 

Bij het gebruiken van een grondstof worden de partijcodes / lotcodes van de leveranciers geregistreerd op een productielijst. Deze productielijst vul je in bijvoorbeeld wanneer je vleeswaren, maaltijden en soepen gaat maken. Aan de hand van de productielijsten van de productiedag en de recepturen van de slagerij kan achterhaald worden welke grondstoffen gebruikt zijn voor een bepaald product. De gemaakte producten krijgen 
Bij het verpakken een tht-datum/lotcode die refereert aan de productiedag. De tht-datum of de lotcode wordt daarnaast met de aantallen op de pakbon voor de klant geregistreed. De kopie van de pakbon wordt door de slagerij geadministreerd. Hierdoor kan bij een mogelijke afwijking in het product de totale batch worden achterhaald.

Onveilig product?

In de hygiënecode voor het Slagersbedrijf wordt aandacht besteed aan de recall en traceerbaarheid. Als een leverancier producten terugroept die jij in je bezit hebt doe je het volgende:

  • Haal het product direct uit de verkoop
  • Verwijder het uit de opslag
  • Zet de recall-producten bij elkaar en markeer ze duidelijk
  • Stel medewerkers op de hoogte
  • Houd contact met de leverancier over wanneer de recall-producten worden opgehaald. He kan zijn dat ze alsnog worden vrijgegeven 
  • Bewaar de producten onder de juiste omstandigheden 

Europese Commissie toetst terugtracering in Nederland

Eind mei 2015 toetste de Food en Veterinary office (FVO) van de Europese Commissie de traceerbaarheid in Nederland. In feite toetste de FVO de werkwijze van de NVWA op dit gebied, maar het geeft wel het belang aan van een goede traceerbaarheid bij de individuele voedselbedrijven, aldus de NVWA.
 

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 1 February 2016

Copyright 2020 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl