VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting voor 2016 die het kabinet op 15 september presenteerde. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Deze impuls om de koopkracht van de consument te stimuleren is een goede ontwikkeling maar is dit uiteindelijk ook goed voor het herstel van het consumentenvertrouwen?

Hoge drempels 

Het kabinet heeft voor de korte termijn een paar prettige financiële maatregelen genomen. Helaas ontbreekt het kabinet aan een echte visie op de toekomst van Nederland en het belang van het ondernemerschap in het bijzonder. De KNS heeft zich ingezet en blijft zich inzetten om de administratieve lastendruk van slagers te verlagen en het reduceren van de werkgeverslasten. De vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei. De drie ondernemersorganisaties zijn content met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en werknemers worden verlaagd. Een valse noot in de begroting is de progressieve vermogensrendementsheffing, aldus de ondernemersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers. 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Er zijn tekenen van economisch herstel en dat is een positief geluid. Helaas hebben veel ondernemers in het mkb de afgelopen jaren ingeteerd. Dit geldt zeker ook voor de slagers. De KNS heeft wederom aandacht gevraagd voor het gegeven dat de eerste zorg van het mkb is om weer vet op de botten te krijgen. Dit duurt een aantal jaren en daarom heeft de slagersbranche voor de komende jaren meer begrip en steun nodig van de politiek. Het is van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie. 

Geen btw-verhoging en andere maatregelen

Voor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft doorgezet. En verder is het ook terecht dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel is, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe investeringen. 

"Er zijn tekenen van economisch herstel en dat is een positief geluid"

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO 

Nederland ziet met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt. Verder vinden ze dat de agrarische sector moet worden gecompenseerd voor de eerdere afschaffing van rode diesel en dat het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet worden verbeterd zonder de rekening van het toezicht te blijven leggen bij Nederlandse agrarische ondernemers. Zij moeten onder gelijke concurrentieverhoudingen en een effectieve toezichthouder kunnen opereren.
 

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 16 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl