Wanneer je - naast het eigen vermogen - behoefte hebt aan extra financiële armslag ofwel vreemd vermogen, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing of verplaatsing, de aanschaf van machines of voor de uitbreiding van je bedrijfsactiviteiten, dan klop je meestal aan bij de bank. Een logische stap. Banken zijn verreweg de grootste kredietverstrekker, maar er zijn meer partijen waar je terecht kunt. Dit artikel geeft inzicht in een aantal alternatieve financieringsvormen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een wijze van financiering, waarbij ondernemers en investeerders direct met elkaar in contact worden gebracht via een online-platform. Via deze vorm van financiering worden ondernemingen gefinancierd door een grote groep investeerders die ieder een relatief laag bedrag investeren. Samen brengen deze investeerders het bedrag bij elkaar dat nodig is om een (ondernemings)plan uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het óf om het verstrekken van een lening óf om het verwerven van aandelen in de onderneming. Crowdfunding wordt op dit moment vooral gebruikt bij lagere financieringsbehoeften (tot circa € 150.000) en kan geschikt zijn voor ondernemingen met een hoog risicoprofiel.
Crowdfunding vult deels het gat op dat is ontstaan doordat banken minder happig zijn om krediet te verlenen, vooral aan kleinere en startende ondernemingen. Bijkomend voordeel is dat de ondernemer niet afhankelijk is van één of enkele investeerders. Bovendien kan en passant gepeild worden hoe het project of product ontvangen wordt door de markt.
Een nadeel is dat je als ondernemer afhankelijk bent van de ‘crowd’ en de waan van de dag. Als er te weinig investeerders warm lopen voor jouw idee, kunnen de plannen misschien wel helemaal niet worden gerealiseerd. Bovendien moet de lening altijd terugbetaald worden, ongeacht de financiële situatie van het bedrijf.

Kredietunie

Een kredietunie is een collectief van ondernemers – in de vorm van een coöperatie – waarbij via een gemeenschappelijke kas, die is opgebouwd door de kredietgevende leden, financiering ter beschikking wordt gesteld aan de leden-ondernemers die behoefte hebben aan financiering. Zowel voor het aantrekken van lang vreemd vermogen als het aantrekken van kort vreemd vermogen kan een kredietunie een geschikte financier zijn voor ondernemingen met een relatief laag risicoprofiel en een niet al te forse financieringsbehoefte (tot € 500.000).
Om in aanmerking te komen voor een krediet uit deze kas, dien je een goed onderbouwd businessplan in. Je wordt beoordeeld door collega-leden van de coöperatie en een financieel expert.
Wordt je aanvraag gehonoreerd, dan wordt niet alleen een krediet verstrekt, maar word je ook bijgestaan door een coach, die knowhow en inhoudelijke ondersteuning biedt in de bedrijfsvoering.
Het nadeel van kredietunies is dat ze, zeker in de opstartfase, gevoelig zijn voor risico’s. Het begint vaak met een kleine groep mensen met een klein vermogen. Als de investering mislukt is de klap uiteindelijk groter.

Microfinanciering

Voor ondernemingen met een kleine financieringsbehoefte, die om uiteenlopende redenen niet bij een bank terecht kunnen, is het in sommige gevallen ook mogelijk een lening door middel van microfinanciering aan te trekken. Op dit moment is Qredits de enige aanbieder van microfinanciering in Nederland. Je kunt bij Qredits een microkrediet aanvragen tot € 50.000 of een MKB-krediet tot € 150.000. Microfinanciering is beschikbaar voor (startende) ondernemers, waarbij naast financiering ook coaching onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. Net als bij een bank dien je bij Qredits goed beslagen ten ijs te komen. Qredits kijkt streng toe of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen worden nagekomen, maar als je goed communiceert is eventueel uitstel van aflossingsverplichtingen mogelijk.
Een voordeel van microfinanciering via Qredits is dat je begeleiding krijgt van een bedrijfscoach. Door de inzet van de bedrijfscoach krijg je als ondernemer persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van jouw bedrijf te vergroten. Qredits biedt zowel tools als persoonlijke begeleiding aan kleine en middelgrote ondernemers. De coaches van Qredits zijn veelal (oud-)ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en professionals uit het bedrijfsleven. Zij fungeren als sparringpartner, denken met je mee, maar beslissen niet. Daarnaast kunnen coaches hun specifieke kennis en ervaringen met jou delen en zijn ze bereid om hun netwerk in te zetten. Een voordeel van microfinanciering is dat minder zekerheden worden gevraagd aan ondernemers in vergelijking met de bank.
Een nadeel is wel dat bijna altijd persoonlijke aansprakelijkheid wordt gevraagd. Daarnaast moet je altijd een afwijzing of doorverwijzing van een bank hebben. Bij Qredits kun je alleen terecht voor kleinere financieringen tot een maximum van € 150.000. Microfi¬nanciering kan daarnaast niet worden gebruikt voor onroerend goed of om tekorten in de bestaande bedrijfsvoering op te vangen.

Financieringsregelingen overheid

Er bestaan diverse financieringsregelingen vanuit de overheid. Belangrijke regelingen zijn de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Groeifaciliteit. Met de BMKB en de GO staat de overheid (gedeeltelijk) garant voor bedrijven, die een lening willen afsluiten maar de bank te weinig zekerheid kunnen bieden. De Groeifaciliteit geeft ondernemers een steun in de rug bij het aantrekken van risicodragend kapitaal. Financiers van risicodragend kapitaal kunnen op basis van de GO aanspraak maken op een staatsgarantie van 50%. Hierdoor neemt het risico voor de financier af en wordt het voor een bank (of participatiemaatschappij) aantrekkelijker een financieringsaanvraag te honoreren. Nadeel is wel dat de BMKB extra geld kost voor de lener (hogere afsluitprovisie).

 

Ondernemerskredietdesk

Zo zijn er nog verschillende vormen van financiering mogelijk zoals factoring, leasing en subsidies. Steeds vaker zien we dat verschillende vormen van financiering worden samengebracht. Elke vorm van financiering heeft immers voor- en nadelen.
De Ondernemerskredietdesk is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van Economische Zaken. Via dit platform worden ondernemers gericht op weg geholpen bij het vinden van passende financiering voor hun onderneming. Tegelijkertijd biedt de Ondernemerskredietdesk een meldpunt waar ondernemers terecht kunnen met problemen die zij ondervinden bij het aanvragen en verkrijgen van een financiering. MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken beoordelen in gezamenlijkheid of een melding wordt opgevolgd. De gebundelde meldingen worden gebruikt om de knelpunten rondom kredietverlening inzichtelijk te maken.

www.ondernemerskredietdesk.nl

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 31 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl