Waar krijg je mee te maken als je personeel wilt aannemen? 

Er zijn heel wat regels waar je aan moet denken, we zetten ze globaal op een rijtje.

 1. Screen uw toekomstige werknemers
  Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Dan kunt u de sollicitant screenen. Dat kunt u ook doen voor interimmedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.
 2. Controleer de identiteit van uw werknemers
  Bij indiensttreding moet u de identiteit controleren van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.
 3. Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst
  Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.
 4. Sluit een arbeidsovereenkomst af
  In een arbeidsovereenkomst legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een caovan toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk afsluiten.
 5. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag
  Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijk minimumloon envakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.
 6. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden
  Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel. Inspectie SZW of uw brancheorganisatie kan u informeren over de voorschriften.
 7. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie op
  Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin legt u de risico's voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.
 8. Draag socialeverzekeringspremies af
  Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in Nederland socialeverzekeringspremiesvoor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezeneigenrisicodrager te worden.
 9. Ga na of uw werknemer een zorgverzekering heeft
  Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is hij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet u de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl