Het RIVM heeft gekeken hoeveel zout, suiker en verzadigd vet er in verschillende voedingsmiddelen zit en volgt hoe dit zich door de jaren heen ontwikkelt. Aanleiding hiervoor is het ‘Akkoord verbetering Productsamenstelling’, dat de minister van Volksgezondheid en de brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering begin 2014 getekend hebben.
In het akkoord is afgesproken de gehalten aan zout, verzadigd vet en energie (suiker en vet) in voedingsmiddelen stapsgewijs te verlagen. Nieuwe gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen worden vergeleken met gegevens uit 2011 en 2013 als extra tussenmeting. Voor het onderzoek worden diverse gegevens gebruikt zoals gegevens die fabrikanten en de desbetreffende sectoren aanleverden maar ook onafhankelijke analyses door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Vleeswaren

In vleeswaren bedoeld als broodbeleg is het zoutgehalte vergelijkbaar met dat van 2011 en 2013. De vleeswarensector heeft volgens afspraak tot in 2015 de tijd het gehalte aan zout (en verzadigd vet) te verlagen.
In 2013 heeft de vleeswarensector afgesproken om de samenstelling van gekookte enkelvoudige, gekookte samengestelde en rauwe samengestelde vleeswaren te verbeteren door het gemiddelde natriumgehalte van deze producten met 10% te reduceren. Daarnaast is afgesproken het verzadigd vetzurengehalte van producten binnen de productgroep gekookte samengestelde vleeswaren, te reduceren met 5%. Om deze reducties te bereiken zijn in 2014 voor de verschillende subcategorieën in de inkoopspecificaties van de supermarkten maximumwaardes opgesteld. De leden van de CBL hebben toegezegd hier in 2015 aan te voldoen. Huidige gegevens laten nog geen verschillen zien tussen de nieuwe gegevens en NEVO 2011 of NEVO 2013.

Slagers

Ook in de slagersbranche is er veel aandacht voor zoutreductie. Veel slagers zijn actief bezig om het zoutgehalte in vleeswaren of samengestelde producten omlaag te brengen. De slager kan op deze manier tegemoet komen aan de wens van zowel de overheid als van de consument. De KNS ondersteunt de ambachtelijke slager hierin met de in 2014 vernieuwde Receptenmap. Hierin speelt de aanpassing van het zoutgehalte ook een rol.

 

Met het reduceren van zout in worstproducten moet rekening gehouden worden met het feit dat zout naast een smaak-versterkende functie ook de functie heeft van conserveringsmiddel. Slagers moeten dus bij het verminderen van zout in de receptuur rekening houden met de houdbaarheid van producten.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 31 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl